Birgitte Ovesen

Som mangeårig HR-chef og expat i en international virksomhed har jeg opnået et indgående kendskab til alle opgaver indenfor HR, men har en helt speciel viden, styrke og passion om ud- og hjemstationeringer, ofte set som et led i en videreudvikling. Ønsket om at arbejde i et andet land, prøve kræfter i en anden kultur, begå sig på et andet sprog, er en stor udfordring for alle parter, og er ofte tæt forbundet med ønsket om en karriere- og kompetenceudvikling. Min drivkraft er at bidrage til at mennesker udvikler sig, vokser og lykkes med deres mål.

Med en uddannelsesmæssig baggrund i HR og sprog og mange års erfaring specielt fra udlandet, men også fra Danmark, rådgiver jeg alle involverede parter i samtlige faser ved ud- og hjemstationeringer. Rådgivningen kan gives på dansk, fransk, tysk eller engelsk.

Min rådgivning gælder såvel danskere, der skal til udlandet som udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde/studere. Et ophold i udlandet er en stor beslutning for alle involverede parter, og et absolut succeskriterie for at lykkes er at tage højde for hele familien, dens ønsker og behov – og ikke kun for den part, der skal udstationeres.

Et samarbejde er for mig altid baseret på gensidig respekt og med ”win-win” for øje. Mit værdisæt spiller en altafgørende rolle og ”Respekt, kvalitet, professionalitet” er derfor i centrum, når jeg udfører en opgave.

Mine personlige erfaringer som expat i 28 år i forskellige lande har i høj grad været medvirkende til at give mig mine kompetencer og skabe min store interesse for det globale liv. Mine udstationeringer med ægtefælle (mand) og børn har givet os alle en uvurderlig forståelse og indsigt i fremmede kulturer og ikke mindst i vores eget lands kultur.